Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Eucharystia

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

Eucharystia stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. W niej zawiera się największe i  pełne duchowe dobro Kościoła, to jest sam Chrystus. Sprawując Eucharystię, wierni jednoczą się z Chrystusem i w Nim jednoczą się między sobą w  bosko-ludzką wspólnotę Kościoła. W ten sposób Eucharystia buduje i objawia Kościół. (statut 440)

Uczestnictwo wiernych w  Eucharystii

Obowiązkowi uczestniczenia we Mszy św. zadośćczyni ten, kto w niej bierze udział w niedziele i święta lub w dniu poprzedzającym wieczorem, to jest od godziny 1600. Ze względu na  podkreślenie świątecznego charakteru niedzieli i święta Synod zachęca, by uczestniczyć we Mszy w sam dzień świąteczny. (statut 473)

  Obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej obejmuje wszystkie niedziele oraz uroczystości i święta nakazane, do których należą:

 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia,
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia,
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia,
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
 • Uroczystość Wszystkich Świętych. (statut 474)

  Należy zachęcać wiernych, aby, zgodnie z tradycją, uczestniczyli w Eucharystii i przyjmowali Komunię świętą także w święta nie nakazane:

 • Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudnia,
 • św. Szczepana (drugi dzień oktawy Narodzenia Pańskiego) – 26 grudnia,
 • Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego,
 • św. Józefa, głównego Patrona Diecezji Kaliskiej – 19 marca,
 • Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień oktawy Zmartwychwstania Pańskiego),
 • Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego),
 • św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca. (statut 475)

Synod zachęca, aby pielęgnować zwyczaj uczestniczenia we Mszy świętej również w dni powszednie, szczególnie Adwentu i Wielkiego Postu, w pierwsze piątki oraz w pierwsze soboty miesiąca. (statut 476)

Msze św. w  parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie

od poniedziałku do piątku o godz:

700
1730
1830

w soboty o godz:

700
1830

Niedziela:

600 (w kaplicy szpitalnej)
6 45
8 00
9 30
11 00
12 15
18 30

Pierwsza Komunia święta w parafii przynależności

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na  lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności.

W parafii uczestniczą bowiem we Mszy św. niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w parafię może przejawić się w utracie więzi z Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. niedzielnej. (aneks 19)

Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook