Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Parafialna Rada Duszpasterska

I Synod diecezji Kaliskiej mówi: „W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską” (statut 132).

Cele i zadania Rady:

 • rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok),
 • poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej,
 • przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic,
 • troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych),
 • ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary,
 • wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu,
 • przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny,
 • informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady  (statut 133):

 • wikariusze,
 • przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii,
 • katecheci w liczbie 1-3 osób,
 • organista,
 • kościelny,
 • po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego,
 • przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób,
 • przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób,
 • członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (statut 136)

Parafialna Rada Duszpasterska w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie ukonstytuowała się z osób zatroskanych o dobro parafii i  zaangażowanych w jej życie. Spotkania, których termin podawany jest w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich, odbywają się w salce parafialnej i są otwarte dla wszystkich, którzy pragną włączyć się w troskę o dobro naszej parafii.

Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook