Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Chrzest Święty

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

 1. Znaczenie chrztu
 2. Sakrament Chrztu wyzwala z grzechu pierworodnego i z wszystkich innych grzechów, rodzi do życia Bożego, włącza do wspólnoty Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – otwiera dostęp do pozostałych sakramentów, stanowi początek i fundament całego chrześcijańskiego życia. (statut 413)

 3. Przyjmujący Chrzest
 4. Dzieci powinny być ochrzczone możliwie najszybciej po urodzeniu. (statut 414) Dziecko powinno być ochrzczone, jeżeli istnieje uzasadniona nadzieja jego katolickiego wychowania. (statut 415)

 5. Zadania duszpasterzy
 6. Duszpasterze powinni: organizować katechezę dla dorosłych, która budziłaby ich świadomość chrzcielną i ukazywała znaczenie Chrztu dla chrześcijańskiego życia, należycie pouczyć rodziców dziecka i chrzestnych o znaczeniu Chrztu i związanych z nim obowiązków, o ich odpowiedzialności za chrześcijańskie wychowanie dziecka oraz przygotować ich do uczestnictwa w obrzędach Chrztu. (statut 417)

 7. Rodzice chrzestni
 8. Przy wyborze kandydatów na rodziców chrzestnych należy uwzględnić wymogi prawa kanonicznego: wiek – ukończone 16 lat; osoby, które są katolikami praktykującymi, regularnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, przyjęły sakrament Bierzmowania, przystępują do sakramentu Pokuty, swoim postępowaniem dają przykład chrześcijańskiego życia. (statut 418)

  Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku oraz te, które chociaż są katolikami, notorycznie zaniedbują praktyki religijne i prowadzą życie naganne. (statut 419)

  Rodzice chrzestni przed chrztem winni przystąpić do sakramentu Pokuty. Chrzestny pochodzący z innej parafii winien przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza czy spełnia warunki wymagane dla posługi chrzestnego. (statut 420)

 9. Miejsce Chrztu
 10. Chrzest powinien być udzielany w kościele parafialnym rodziców dziecka. (statut 424)

 11. Czas udzielania sakramentu
 12. Synod zaleca udzielanie sakramentu Chrztu w niedzielę przy licznym udziale wiernych. Dniem szczególnym dla udzielania Chrztu jest Wigilia Paschalna. Jeśli przemawiają za tym słuszne racje, Chrztu można udzielić w jakimkolwiek dniu. (statut 426)

 13. Uroczystości związane z chrztem
 14. Duszpasterze niech zachęcają wiernych, aby z racji Chrztu dziecka urządzali uroczystości domowe skromne i bez alkoholu. Niech także zachęcają do wprowadzania zwyczaju obchodów pierwszej rocznicy Chrztu z udziałem rodziców, rodziny i chrzestnych. (statut 428)

Udzielanie sakramentu chrztu św. w parafii Chrystusa Króla w Jarocinie

Termin

Druga sobota miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1830 i druga niedziela miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1215.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

 • Akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 • Akt ślubu rodziców: dokument świadczący o zawarciu Sakramentalnego Związku Małżeńskiego; w przypadku jego braku dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o zawarciu kontraktu cywilnego,
 • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód i adres zamieszkania),
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i spełnieniu pozostałych warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych

W piątek przed drugą sobotą miesiąca o godz. 1900 w salce przy Biurze Parafialnym; wskazana obecność wszystkich.

Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook