Parafia Chrystusa Króla Ogłoszenia parafialne Intencje mszalne Msze Św. i nabożeństwa Liturgia na dziś  Kontakt
logo1 logo1
logo2 logo2
logo3 logo3
logo5 logo5
Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarocinie

Orszak Świętych

W niedzielę 28.10.2018 roku na Mszy Św. o godzinie 1100 odbył się Orszak Świętych. Dzieci przebrały się za Świętych. Za najlepsze przebrania zostały wręczone torty. Dziękujemy za udział w Orszaku Świętych i zapraszamy w przyszłym roku.



Zakończenie Nabożeństwa Różańcowego dla Dzieci

W dniu 26 października b.r. o godz. 1700 dzieci modliły się wspólnie po raz ostatni tego miesiąca cząstką Różańca Świętego. Przez cały październik spotykały się w Kościele na codziennej Modlitwie Różańcowej. Na zakończenie Nabożeństwa zaśpiewały religijną piosenkę prosząc Maryję, by zaniosła nasze modliwy i prośby przed Tron Boży wypraszając potrzebne łaski i błogosławieństwa dla nas wszystkich:

„Jak paciorki Różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski.
A Ty Bogu je zanieś, połączone w Różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!”
po czym wszyscy poprosili swojego Anioła Stróża o opiekę.

Ksiądz Michał podziękował osobom, które przyprowadzały dzieci, kierując do nich słowa wdzięczności. W ramach podziękowania dzieci, rodzice i opiekunowie otrzymali pamiątkowe upominki.



Spotkanie kręgu Różańca Rodziców

W miniony czwartek 18 października b.r. o godz. 1900 odbyło się w naszym kościele spotkanie matek i ojców skupionych w kręgu Różańca Rodziców. Głównym jego elementem była Eucharystia, którą sprawował Ksiądz Proboszcz w intencji członków Róż, ich rodzin, a zwłaszcza dzieci polecanych w tej modlitwie. Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz, który jest Opiekunem duchowym naszej wspólnoty zaprosił obecnych na krótkie spotkanie na plebanii, gdzie członkowie Róż mogli poznać się osobiście, ponieważ nie wszyscy należą do Parafii Chrystusa Króla.

W naszej parafii istnieją już trzy róże Różańca Rodziców. Pierwsza, działająca od 2006 roku pod wezwaniem Św. Józefa i dwie kolejne, powstałe w ubiegłym roku pod wezwaniem Św. Jana Pawła oraz Św. Rity.

Moc tej modlitwy polega na tym, że w każdej z Róż 20 osób (matek lub ojców) modli się każdego dnia do Królowej Rodzin rozważając jedną wyznaczoną tajemnicę Różańca, zmienianą co miesiąc, za swoje dzieci i za wszystkie dzieci objęte modlitwą w danej Róży. W ten sposób za każde dziecko są odmawiane wszystkie tajemnice Różańca każdego dnia. Modlitwą obejmujemy dzieci, ich dzieci oraz współmałżonków.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie współczesny świat, na które zwłaszcza dzieci oraz ludzie młodzi są narażeni. Modlimy się więc o łaskę ochrony naszych dzieci przed wszelkim złem, także tym, jakie może wypływać z naszych słabości i grzechów. Prosimy Królową Rodzin i Patrona Róży o zachowanie niewinności polecanych w tej modlitwie dzieci, ale też o skierowanie na drogę nawrócenia tych, które zbłądziły.

Ufamy, że: „Różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i świecie” (Ojciec Święty Benedykt XVI).

Wierzymy głęboko, że: „Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala namiętności. Różaniec jest łańcuchem o piętnastu (dziś już 20!) ogniwach, do którego przyczepiamy nasze dusze - kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch i podźwignie na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy się go mocno trzymają” (św. Józef Sebastian Pelczar).

Ostatnio w naszej Parafii tworzy się czwarta Róża pod wezwaniem Św. Faustyny, do której zapraszamy wszystkich rodziców, zatroskanych o rozwój duchowy swoich dzieci. Wystarczy zgłosić chęć przyłączenia się do niej Księdzu Proboszczowi i podjąć zobowiązanie codziennej modlitwy jedną dziesiątką Różańca, a resztą pokieruje Maryja…



Światowy Dzień Misyjny - Niedziela Misyjna

W niedzielę 21 października 2018 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny, znany jako Niedziela Misyjna. Patronką misji jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

Tydzień Misyjny w tym roku jest pod hasłem „Pełni Ducha i posłani” co oznacza, że każdy z nas jest powołany do bycia misjonarzem, by głosić Ewangelię w miejscach, gdzie Pan Bóg nas posyła: w rodzinie, pracy, szkole, wszędzie, gdzie jesteśmy.

Tegoroczne Orędzie Papież Franciszek skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, mówiąc: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym”.

Już dziś zachęcamy do uczynków miłosierdzia tj. swoją modlitwą i ofiarą materialną będzie można wesprzeć młode Kościoły na terytoriach misyjnych. W związku z czym w naszej Parafii po każdej Mszy Świętej w niedzielę 28 października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego, będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Światowy Dzień Misyjny ustanowiony został 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piusa XI i co roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę październikawe wszystkich Świątyniach na całym świecie, w tym roku po raz 92. W Polsce Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna Tydzień Misyjny. Jest to czas szczególnej modlitwy i finansowego wsparcia najuboższych chrześcijan, do których dociera Dobra Nowina głoszona przez misjonarzy: kapłanów, siostry zakonne, osoby świeckie. Na świecie pracuje 350 tysięcy misjonarzy, a wśród nich 2004 z Polski, którzy służą w 99 krajach na 5 kontynentach. Do głównych celi Papieskich dzieł Misyjnych należy wymienić: głoszenie Ewangelii na misjach, budowanie kościołów, kaplic, domów parafialnych, szkół i szpitali, pomaganie w obliczu klęsk żywiołowych działanie na rzecz powołań, wspieranie ochrony życia, formację kapłanów, katechistów i rozwój ewangelizacji. Najwięcej misjonarzy i misjonarek pracuje w Afryce.

Wszystkie inicjatywy podejmowane w tym tygodniu, według zamysłu i wskazań Stolicy Apostolskiej mają charakter powszechny, czyli pokazują jedność Kościoła.



Ekstremalny Różaniec - Jarocin 2018

Ekstremalny rożaniec Jarocin 2018

Akcja Katolicka parafii św. Marcina zaprasza w piątek 26 października 2018 roku na „Ekstremalny Różaniec”, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 1900 w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej. Trasa o długości 20 km.



Kurs „Nowe Życie” w Dobrzycy koło Jarocina

Kurs Nowe Życie

Zapraszamy na Kurs Nowe Życie, który odbędzie się w Dobrzycy w dniach od 26 do 28 października 2018 roku. Rozpoczniemy w piątek o godzinie 1700, zakończenie planujemy w niedzielę około godziny 1500. Kurs ten przewidziany jest dla osób powyżej 16 roku życia.

Są to rekolekcje wyjazdowe ze zorganizowanym noclegiem i wyżywieniem w Domu Rekolekcyjnym, dlatego pobiera się niewielką opłatę w wysokości 80 zł. Bezpłatny dojazd i powrót z rekolekcji organizuje Parafia Chrystusa Króla.

Na rekolekcje zabieramy ze sobą przede wszystkim: Pismo Święte, notatnik, długopis oraz śpiwór. Zapisy prowadzi Ksiądz Proboszcz naszej parafii. Można się również zapisać poprzez kliknięcie na odnośnik poniżej.

Kurs Nowe Życie jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają.

Celem Kursu jest pomoc Tobie w odnalezieniu żywego i zainteresowanego Tobą Boga. Doświadczenie Jego miłości jest najcenniejsze w życiu każdego z nas, daje ożywienie i umocnienie serca. Doświadczając tego, że jesteś kochany/kochana przez Stwórcę i że On jest Ojcem pełnym dobroci zdobędziesz nowe siły do życia i dzielenia się miłością z innymi.

    Nowe Życie to trzydniowe rekolekcje, na których człowiek:
  • dowiaduje się co to jest wiara?
  • uczy się budowania osobistej relacji z Bogiem,
  • poznaje kierunek jaki powinien obrać w życiu,
  • dostaje nowe spojrzenie na to co już znamy.

Sposób prowadzenia rekolekcji nie ogranicza się tylko do słuchania, ale daje szanse, żeby zobaczyć głoszone treści poprzez slajdy, krótkie filmy, plakaty i scenki. Pozwala przeżyć głoszone treści w czasie dynamizacji głoszenia, gdzie jesteśmy zaproszeni do aktywnego udziału. Ostatnia forma, czyli dynamizacja głoszenia jest wyjątkowa, ponieważ została wypracowana w Szkole Nowej Ewangelizacji. Prowadzą go w większości osoby świeckie, zarówno młodzi, jak i małżonkowie oraz osoby dojrzałe. Wszystkie osoby prowadzące mówią i bazują na tym co same przeżyły, dzielą się swoim świadectwem jako zwykłych osób, które doświadczyły miłości Boga.

Kurs Nowe Życie to spotkanie z realnie działającym Bogiem, spojrzenie razem z Nim na Twoje życie, zyskanie nowych perspektyw i możliwości, daje szansę by poznać Jezusa i doświadczyć pokoju serca i głębi życia. Czy je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie.... Bóg chce dać Ci szczęście przyjmij je!



XVIII Dzień Papieski „Promieniowanie Ojcostwa”

XVIII Dzień Papieski

W niedzielę 14 października 2018 roku w przededniu 40. Rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża Polaka przeżywaliśmy XVIII Dzień Papieski „Promieniowanie Ojcostwa”. Tego dnia po każdej Mszy św. przeprowadzona była zbiórka do puszek na Papieski Fundusz Stypendialny.

Obchody Dnia Papieskiego mają na celu ukazać osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie ma już możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Niech Nauczanie Jana Pawła II będzie dla nas zawsze „drogowskazem” na drodze naszego życia, niech toruje nam drogę do naszego zbawienia i świętości.



Tomiki poezji Ks. Piotra Dobaka w naszej parafii

Ks. Piotr Dobak-Pomiędzy

7 października 2018 roku po każdej Mszy św. w naszej parafii gościliśmy parafianki z Radlina, które to rozprowadzały tomiki poezji autorstwa swojego Proboszcza ks. Piotra Dobaka.

Autor opublikował dotychczas następujące tomiki: „Idąc przez życie” (1990), „Więcej nic” (1996), „Znak miłości”(2006), „Na skraju nieba”(2007), „Jak anioł ulotna” (2009), „Wspinać się” (2015), „Pomiędzy” (2018).

[ pokaż więcej...]



Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicy Jarocina

Już po raz trzeci w Jarocinie w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 1500 na zbiegu ulic Paderewskiego i Kościuszki, przy Krzyżu Kościoła p.w. Chrystusa Króla odbyła się „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”. To wydarzenie jest upamiętnieniem beatyfikacji ks. Michała Sopoćki spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Inicjatorem i prowadzącym modlitwę w naszej parafii był ks. Proboszcz.  [pokaż więcej...]



Diecezja Kaliska Radio rodzina Biblia Katechizm Opiekun
Facebook